+ 421 940 520 222 info@nezamestnanost.sk Pon - Pia: 08:00 - 16:00

PONUKA KURZOV

Náš najdlhší a najlepší kurz spája jednoduché, podvojné, personálne a mzdové účtovníctva do jedného komplexného celku v celkovom rozsahu 240 hodín.
Kurz je vhodný pre všetkých bez predchádzajúcich znalostí.

Kurz jednoduchého účtovníctva v dĺžke 55 hodín Vás naučí viesť účtovníctvo pre podnikateľov – živnostníkov. Kurz je vhodný pre všetkých bez predchádzajúcich znalostí.
Kurz podvojného účtovníctva v dĺžke 120 hodín Vás naučí viesť účtovníctvo pre obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.). Kurz je vhodný pre všetkých bez predchádzajúcich znalostí.

Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva v dĺžke 65 hodín Vás prevedie prácou personálnej a mzdovej pracovníčky, zákonníkom práce, výpočtom miezd a iným.