+ 421 940 520 222 info@nezamestnanost.sk Pon - Pia: 08:00 - 16:00
Slide One

STAŇTE SA
PROFESIONÁLNYM ÚČTOVNÍKOM

Vyberte si z našich akreditovaných kurzov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurzy vedú vysoko kvalifikovaní lektori s dlhodobou praxou. Neváhajte a prihláste sa ešte dnes !

SLIDE 2

BEZPLATNÉ KURZY ÚČTOVNÍCTVA

V prípade záujmu o kurz:

Jednoduchého účtovníctva
Podvojného účtovníctva
Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva

Nás kontaktujte na :
info@nezamestnanost.sk
0940 520 222

previous arrow
next arrow

NAŠE TOP KURZY

Kurz účtovník

Náš najdlhší a najlepší kurz  spája jednoduché, podvojné, personálne a mzdové účtovníctva do jedného komplexného celku v celkovom rozsahu 240 hodín.
Kurz je vhodný pre všetkých bez predchádzajúcich znalostí.

Prečítať viac

Kurz jednoduchého účtovníctva

Kurz jednoduchého účtovníctva v
dĺžke 55 hodín Vás naučí viesť účtovníctvo pre podnikateľov – živnostníkov. Kurz je vhodný pre všetkých bez predchádzajúcich znalostí.

Prečítať viac

Kurz podvojného účtovníctva

Kurz podvojného účtovníctva v
dĺžke 120 hodín Vás naučí viesť účtovníctvo pre obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.). Kurz je vhodný pre všetkých bez predchádzajúcich znalostí.

Prečítať viac

Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva

Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva v dĺžke 65 hodín Vás prevedie prácou personálnej a mzdovej pracovníčky, zákonníkom práce, výpočtom miezd a iným.

Prečítať viac

ČO O NÁS HOVORIA

Ďakujem za úžasný kurz, ktorý bol profesionálne vedení a informácie ktoré som získala určite využijem. Odporúčam každému kto má záujem pracovať ako účtovník.
LUCIA L.
Rimavská Sobota
Najlepší kurz, aký som doteraz absolvovala, super prístup, a maximálne množstvo informácií za relatívne krátky čas, z mojej strany maximálna spokojnosť. Čas strávený u Vás mi dal veľmi veľa.
ROMANA E.
Rimavská Sobota

PROJEKTE

Akadémia Verejnej správy získala finančnú podporu na projekt „Rozvoj kompetencií v oblasti účtovníctva“ na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje o schválení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vydaného podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov v znení neskorších predpisov.

Názov projektu: „Rozvoj kompetencií v oblasti účtovníctva“

Typ projektu: Dopytovo-orientovaný projekt

Doba realizácie: 09/2018 – 05/2023

Výška NFP: 196 010,03

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania v oblasti účtovníctva s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie účastníkov vzdelávania.

Opis projektu: Keďže dnešná spoločnosť kladie na ľudí veľmi vysoké nároky, je potrebné, aby sa vzdelávali počas celého svojho života. Cieľom projektu je zvýšenie kvality celoživotného vzdelávania v oblasti účtovníctva s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie účastníkov vzdelávania. Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečí poskytovaním kvalitného vzdelávania pod vedením vysokokvalifikovaných lektorov a prepájaním teórie s praxou. Hlavnými aktivitami projektu je Vzdelávanie dospelých v oblasti vedenia účtovníctva v Rimavskej Sobote – Akreditovaný vzdelávací program Účtovník, Vzdelávania dospelých v oblasti vedenia účtovníctva v Žiline – Akreditovaný vzdelávací program Účtovník a Koordinácia projektu. Cieľovou skupinou účasti na celoživotnom vzdelávaní v oblasti účtovníctva sú osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania – 70 %, mladí ľudia vo veku do 25 rokov – 15 % a starší ľudia v produktívnom veku – 15 %, nakoľko pokiaľ sa chcú presadiť na pracovnom trhu aj v osobnom živote, potrebujú si počas života neustále dopĺňať, zvyšovať kvalifikáciu a rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti. Realizáciou hlavných aktivít budú dosiahnuté cieľové hodnoty ukazovateľov výstupu. Realizáciou projektu dochádza k zvýšeniu kvality celoživotného vzdelávania, čím prispieva k naplneniu špecifického cieľa 1.4.1 OP ĽZ. Zároveň prispieva k zvýšeniu kompetencií účastníkov vzdelávania, príprave kvalifikovanej pracovnej sily a tým k zvýšeniu zamestnanosti a regionálneho rozvoju.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“