+ 421 940 520 222 info@nezamestnanost.sk Pon - Pia: 08:00 - 16:00

KURZ ÚČTOVNÍK​

rimavska-sobota.jpg
RIMAVSKÁ SOBOTA
(PREZENČNÁ FORMA)

ZADARMO

pre nezamestnaných, pracujúcich, živnostníkov, konateľov a majiteľov spoločností, zamestnancov,…
(s podmienkou stredoškolského vzdelania) 

Máj 2024

Akreditácia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - 3412/2015/35/1

Rozsah kurzu

240 hod.

Materialy

Kvalitné výučbové materiály a príklady z praxe

Ponúkame Vám kurz účtovník, ktorý v sebe zahŕňa kurz jednoduchého účtovníctva, kurz podvojného účtovníctvakurz personalistiky a mzdového účtovníctva, kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurzy vedú vysoko kvalifikovaní lektori s dlhodobou praxou v účtovníctve. Kurz je vhodný pre začiatočníkov, podnikateľov, absolventov škôl, ktorí si chcú obohatiť svoje znalosti.

Kurz účtovník sa skladá z troch samostatných modulov:

 • MODUL PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • 120 hodín (65 hodín teória/55 hodín prax)
 • MODUL JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 • 55 hodín (35 hodín teória/20 hodín prax)
 • MODUL PERSONALISTIKA A MZDY
 • 65 hodín (36 hodín teória/29 hodín prax)

Prečo si vybrať práve nás ?

 1. máme niekoľkoročné skúsenosti s organizovaním a lektorským zabezpečením kurzov účtovníctva a personalistiky
 2. ako jediná vzdelávacia spoločnosť na Slovensku máme výlučne lektorov daňových poradcov, členov Slovenskej komory daňových poradcov s minimálne 10 ročnou praxou v odbore
 3. poskytujeme podkladové materiály, odbornú literatúru, vzory príkladov, vlastný učebný text vytvorený priamo lektorským tímom
 4. využívame jeden z najlepších softvérov na Slovensku KROS (ALFA plus, OMEGA, OLYMP)
 5. absolventi kurzu majú možnosť získať bezplatné účtovné, daňové, podnikateľské poradenstvo (1 hod.)

Čo sa počas kurzu účtovníctva a miezd naučím ?

 • samostatnému vedeniu agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • oboznámite sa s účtovnými triedami, s často vyskytujúcimi prípadmi podvojného účtovníctva,
 • naučíte sa viesť účtovnú dokumentáciu, spracovať a kontrolovať účtovné doklady,
 • viesť účtovný a peňažný denník, čítať hlavnú knihu a účtovnú závierku,
 • zoznámite sa so syntetickou a analytickou evidenciou,
 • archiváciou účtovných dokladov a písomností,
 • stretnete sa s výpočtom daní, vypĺňaní tlačív,
 • spracovávať daňové doklady, vypracovať daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov fyzických a právnických osôb,
 • zorientovať sa v pracovno-právnych vzťahoch, spracovať a vypočítať mzdu, vyplňovať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami.

V akej forme môže kurz účtovník absolvovať ?

 • kurz účtovník sa absolvuje v dennej resp. večernej forme po dohode s účastníkmi.

Ako dlho kurz účtovník trvá ?

 • kurz účtovník je v rozsahu 240 hodín (45 min./vyučovacia hodina).

Ako prebiehajú záverečné skúšky na kurze učtovník ?

 • záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti – z písomného testu a z vypracovania komplexného účtovného príkladu, praktický výpočet miezd,
 • absolvujete 3 záverečné skúšky, z každého modulu osobitne,
 • úspešný absolvent kurzu účtovníctva a miezd obdrží osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR s celoštátnou platnosťou.

V akých účtovných softvéroch sa naučím pracovať na kurze účtovník ?

 • celá výučba kurzu účtovníctva a miezd je vedená v účtovnom softvéri Omega, Alfa +, Olymp od spoločnosti Kros, a.s.

Ako je to s učebnými materiálmi na kurze účtovník ?

 • učebné materiály sú úplne ZADARMOvypracovali ich naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú dlhoročnú prax v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva a sú špecialistami na dane (daňoví poradcovia), mzdy a personalistiku.

Čo absolvovaním kurzu účtovník získam ?

 • informácie pre samostatné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky,
 • know – how od profesionálov,
 • kvalifikáciu všeobecného a mzdového účtovníka,
 • vedomosti a zručnosti, ktoré okamžite uplatníte v živote,
 • na záver kurzu účtovníctva obdržíte osvedčenie Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR s celoštátnou platnosťou.

Ako Vás môžem kontaktovať ?

Telefón

0940 520 022

EMAIL

info@nezamestnanosť.sk

PREČO SI ZVOLIŤ ZO VŠETKÝCH VZDELÁVACÍCH SPOLOČNOSTÍ PRÁVE NÁS?

 • sme vzdelávacia spoločnosť, ktorá vzdeláva výlučne účtovnícke kurzy, mzdové a personálne kurzy (kurz jednoduchého, podvojného účtovníctva, kurz personalistiky a miezd),
 • naši lektori nie sú len obyčajní účtovníci alebo učitelia popri zamestnaní, ale sú to výlučne kvalifikovaní učtovníci s akreditáciami a s členstvom v profesijných komorách, čo Vám máloktorá vzdelávacia spoločnosť dokáže zabezpečiť,
 • podmienkou v našom lektorskom tíme je členstvo v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov alebo Slovenskej komore audítorov, Slovenskej komore daňových poradcov s minimálnou 10 ročnou praxou, iba členstvo v profesijnej stavovskej organizácie dokáže zabezpečiť profesionalitu účtovníka resp. daňového poradcu, audítora,
 • v žiadnej inej vzdelávacej spoločnosti nepôsobia lektori s takouto kvalifikáciou a skúsenosťami,
 • lektori sú príjemní, na našej hodine sa cítite uvoľnene bez trémy a môžte sa opýtať čokoľvek
 • učebné materiály sú úplne zadarmo, poskytujeme podkladové materiály, odbornú literatúru, vzory príkladov, vlastný učebný text vytvorený priamo lektorským tímom,
 • kurz účtovníctva a miezd je určený hlavne pre začiatočníkov ale aj pre tích, ktorí čo to o účtovníctve už vedia,
 • počas kurzu účtovníctva a miezd kladieme veľký dôraz na praktické príklady na základe ktorých si overujete nadobudnuté znalosti,
 • naše kurzy účtovníctva a miezd nie sú len vedľajším produktom popri ostatných kurzoch, tak ako u iných vzdelávacích spoločností, ale je to náš benefit, ktorý poskytujeme ako naše know – how ako účtovať správne a hlavne bez daňových dorubov, ako hľadať optimálne riešenia v zákonných ustanoveniach.