+ 421 940 520 222 info@nezamestnanost.sk Pon - Pia: 08:00 - 16:00

Zverejňovanie

Organizácia: Akadémia verejnej správy, o.z. Svätoplukova 423/32, 979 01 Rimavská Sobota Predmet: Tlač školiacich materiálov
Číslo objednávky/ faktúry dodávateľ Text objednávky/ faktúry Suma spolu mena Dátum vystavenia Pozn. Priložený dokument
4218100554 Projects, s.r.o. IČO: 43954782, Jána Stanislava 24, 841 05 Bratislava Tlač školiacich materiálov: knihy, brožúry v počte 180ks podľa objednávky 675,10 EUR 12.10.2018 PDF
4219020522 Projects, s.r.o. IČO: 43954782,Martina Granca 15, 841 02 Bratislava 4 Tlač školiacich materiálov: knihy, brožúry v počte 73ks podľa objednávky 278,63 EUR 14.2.2019 PDF
4219091225 Projects, s.r.o. IČO: 43954782,Martina Granca 15, 841 02 Bratislava 4 Tlač školiacich materiálov: knihy, brožúry v počte 37ks podľa objednávky 189,14 EUR 30.9.2019 PDF
4219100288 Projects, s.r.o. IČO: 43954782,Martina Granca 15, 841 02 Bratislava 4 Tlač školiacich materiálov: knihy, brožúry v počte 111ks podľa objednávky 365,86 EUR 8.10.2019 PDF