+ 421 940 520 222 info@nezamestnanost.sk Pon - Pia: 08:00 - 16:00

Kurz jednoduchého účtovníctva

pexels-julia-m-cameron-4145190
ONLINE
FORMA

ZADARMO

pre nezamestnaných, pracujúcich, živnostníkov, konateľov a majiteľov spoločností, zamestnancov,…
(s podmienkou stredoškolského vzdelania) 


Akreditácia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - 3426/2015/76/1

Rozsah kurzu

55 hod.

Materialy

Kvalitné výučbové materiály a príklady z praxe

Ponúkame Vám kurz jednoduchého účtovníctva, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurzy vedú vysoko kvalifikovaní lektori s dlhodobou praxou v účtovníctve. Kurz je vhodný pre začiatočníkov, podnikateľov, absolventov škôl, študentov či maturantov, ktorí si chcú obohatiť svoje znalosti.

Prečo si vybrať práve nás ?

1. máme niekoľkoročné skúsenosti s organizovaním a lektorským zabezpečením kurzov účtovníctva a personalistiky
2. ako jediná vzdelávacia spoločnosť na Slovensku máme výlučne lektorov daňových poradcov, členov Slovenskej komory daňových poradcov s minimálne 10 ročnou praxou v odbore
3. poskytujeme podkladové materiály, odbornú literatúru, vzory príkladov, vlastný učebný text vytvorený priamo lektorským tímom
4. využívame jeden z najlepších softvérov na Slovensku KROS (ALFA plus, OMEGA, OLYMP)
5. absolventi kurzu majú možnosť získať bezplatné účtovné, daňové, podnikateľské poradenstvo (1 hod.)

Nemáte čas vyplňovať prihlasovacie formuláre – STAČÍ ZAVOLAŤ: 0940 520 222 alebo píšte na email info@nezamestnanost.sk

ČO SA POČAS KURZU JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA NAUČÍM?

 • samostatnému vedeniu agendy jednoduchého účtovníctva,
 • spracovávať tlačivá, daňové doklady, daňové priznania k DPH a k dani z príjmov fyzických osôb, viesť     peňažný denník a ostatné účtovné knihy, čítať účtovnú závierku,
 • zoznámite sa s daňovými povinnostami,
 • uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, zostavíte účtovnú závierku.

AKO DLHO TRVÁ KURZ JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA?

 • kurz jednoduchého účtovníctva má rozsah 55 hodín (45 min./vyučovacia hodina).

AKO PREBIEHAJÚ ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY NA KURZE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA?

 • záverečná skúška pozostáva z teoretickej a praktickej časti – z písomného testu a z vypracovania komplexného účtovného príkladu,
 • úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR s celoštátnou platnosťou.

V AKÝCH ÚČTOVNÝCH SOFTVÉROCH SA NAUČÍM PRACOVAŤ NA KURZE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA?

 • celá výčba jednoduchého účtovníctva je vedená v účtovnom softvéri ALFA + od spoločnosti Kros, a.s..

AKO JE TO S UČEBNÝMI MATERIÁLMI NA KURZE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA?

 • učebné materiály sú úplne ZADARMO, vypracovali ich naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú dlhoročnú   prax v oblasti jednoduchého účtovníctva a sú špecialistami na dane (daňoví poradcovia).

PREČO SI ZVOLIŤ ZO VŠETKÝCH VZDELÁVACÍCH SPOLOČNOSTÍ PRÁVE NÁS?

 • sme vzdelávacia spoločnosť, ktorá vzdeláva výlučne účtovnícke kurzy, mzdové a personálne kurzy (kurz jednoduchého, podvojného účtovníctva, kurz personalistiky a miezd),
 • účtujeme v moderných účtovníckych softvéroch od spoločnosti Kros, a.s. – ALFA+,
 • naši lektori nie sú len obyčajní účtovníci alebo učitelia popri zamestnaní, ale sú to výlučne   kvalifikovaní učtovníci s akreditáciami a s členstvom v profesijných komorách, čo Vám máloktorá   vzdelávacia spoločnosť dokáže zabezpečiť,
 • podmienkou v našom lektorskom tíme je členstvo v Slovenskej komore certifikovaných účtovníkov alebo Slovenskej komore audítorov, Slovenskej komore daňových poradcov s minimálnou 10 ročnou praxov, iba členstvo v profesijnej stavovskej organizácií dokáže zabezpečiť profesionalitu účtovníka resp. daňového poradcu, audítora,
 • v žiadnej inej vzdelávacej spoločnosti nepôsobia lektori s takouto kvalifikáciou a skúsenosťami,
 • lektori sú príjemní, na našej hodine sa cítite uvoľnene bez trémy a môžte sa opýtať čokoľvek, čo si môžte   overiť na našej stránke na Facebooku:
 • https://www.facebook.com/akademiauctovnikov/
 • učebné materiály sú úplne zadarmo, poskytujeme podkladové materiály, odbornú literatúru, vzory   príkladov, vlastný učebný text vytvorený priamo lektorským tímom,
 • kurz jednoduchého účtovníctva je určený hlavne pre začiatočnikov ale aj pre tích, ktorí čo to o účtovníctve už vedia,
 • počas kurzu jednoduchého účtovníctva kladieme veľký dôraz na praktické príklady na základe ktorých si overujete nadobudnuté znalosti,
 • náš účtovnícky kurz nie je len vedľajší produkt popri ostatných kurzoch, tak ako u iných vzdelávacích spoločností, ale je to náš benefit, ktorý poskytujeme ako naše know – how ako účtovať správne a hlavne bez daňových dorubení, ako hľadať kľučky a reálne optimálne riešenia v zákonných ustanoveniach.

ČO ABSOLVOVANÍM KURZU JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA ZÍSKAM?

 • informácie pre samostatné spracovanie jednoduchého účtovníctva,
 • know – how od profesionálov,
 • kvalifikáciu všeobecného účtovníka,
 • vedomosti a zručnosti, ktoré okamžite uplatníte v živote,
 • na záver kurzu jednoduchého účtovníctva obdržíte osvedčenie Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR s celoštátnou platnosťou.

AKO NÁS MÔŽTE KONTAKTOVAŤ?

 • info@nezamestnanost.sk
 • tel. č. 0940 520 222